Welkom

Lisse is in het voorjaar op zijn mooist. Als alles in de natuur tot bloei komt, trekt dat mensen van over de hele wereld aan. Ze komen vol bewondering onze bloemen bekijken.

Binnen dit mooie dorp is de SWG Lisse één van de kerken. Als gemeenschap leven wij in vertrouwen op God. Wij vertrouwen erop dat Hij goed, trouw, liefdevol en rechtvaardig is. Dit baseren wij op wat wij lezen in Bijbel en zien in het leven, sterven en opstanding van zijn Zoon, Jezus Christus.

Dit geloof maakt van ons een dankbare en hoopvolle gemeenschap. Omdat wij ervaren dat het soms moeilijk is om in vertrouwen op God te leven, helpen wij elkaar daarbij.

Het is de wens van de gemeenschap dat zij door dit vertrouwensvol leven een aanwinst zal zijn voor dorp en streek. Wij heten iedereen welkom die met ons verlangt naar een vertrouwensvol leven.

Laatste nieuws

Paasjubel op Duinhof

De Raad van Kerken Lisse organiseert op de vroege Paasmorgen, zondag 21 april, wederom de traditionele Paasjubel. Op eerste Paasdag, komen christenen uit verschillende kerken bij elkaar om dit te vieren. Lang geleden gingen vrouwen heel vroeg in de morgen naar het graf van Jezus om Hem eer te bewijzen, maar het graf bleek leeg! Jezus heeft de dood overwonnen en leeft!
Om 7.00 uur bij de eerste zonnestralen wordt daarom de jaarlijkse Paasjubel gehouden. Dit jaar wordt de Paasjubel gehouden op de begraafplaats Duinhof aan de Spekkelaan. Bij slecht weer vieren we het in de aula aldaar. Het leek de Raad van Kerken een goed idee om te midden van de graven te zingen van het geopende graf.
Voor wie slecht ter been is zijn er stoelen beschikbaar.
Vanaf 6.30 uur wordt u ontvangen met koffie of thee met een krentenbol. Om 7.00 uur beginnen we met het zingen van mooie paasliederen. Ds. Nico Geertsema zal de meditatie verzorgen. Elk jaar begroeten we vele trouwe bezoekers, wat zou het geweldig zijn als u ook eens heel vroeg zou opstaan en met ons zingend zou belijden:
De Heer is waarlijk opgestaan!
U wordt van harte uitgenodigd door de Raad van Kerken Lisse, een stralend begin voor een feestelijke dag !
De bezoekers die per auto komen worden verzocht te parkeren op het parkeerterrein op de hoek van de
Van Lyndenweg en de Spekkelaan.

Blik op Lisse op bezoek bij het Eetcafé in Buurthuis Salvatori

Blik op Lisse heeft kookteam Robert gevolgd tijdens de voorbereiding van de maaltijd voor het eetcafé in Buurthuis Salvatori. Lees hier het artikel "Eetcafé binnen één uur uitverkocht"!

Heerlijke huisgemaakte jam te koop

Er is weer volop pruimen-, aardbeien-, en bramenjam te koop. De opbrengst van de verkoop is voor het project Visserschoolkinderen in Botswana. Een potje kost € 2,50.

U kunt bestellen en/of ophalen (bij voorkeur aan het begin van de avond) bij zr. L. van Rijssel, Schorpioen 11 Lisse, tel 0252-412447